İnşaat Malzemeleri Bileşik Endeksi Yeniden 100 Puanın Üzerinde

İnşaat Malzemeleri Bileşik Endeksi Yeniden 100 Puanın Üzerinde

İnşaat Malzemeleri Bileşik Endeksi Yeniden 100 Puanın Üzerinde

Türkiye İMSAD'ın açıkladığı Şubat 2018 sonuçlarına göre; mevsimsellik etkisindeki kış aylarında inşaat işleri ve inşaat malzemeleri sanayisinde yaşanan geleneksel yavaşlama bu yıl erken aşıldı. Yurtiçi ve yurtdışı siparişlerin artışa geçtiği Şubat ayında, sektör dışı riskler nedeniyle temkinli bir beklenti eğilimi de var.

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD)tarafından her ay düzenli olarak yayınlanan İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi’nin Şubat 2018 sonuçları açıklandı.

Şubat ayında 1,1 puan artış göstererek 100,06 puan olarak gerçekleşen Bileşik Endeks, böylece 4 ay sonra yeniden 100 puan seviyesinin üzerine çıktı. Şubat ayındaki bu gelişmelerin ardından Bileşik Endeks geçen yılın Şubat ayına göre 9,85 puan daha yüksek gerçekleşirken, tüm alt endeksler geçen yılın üzerinde kapandı. 

Mevsimsellik etkisiyle inşaat işleri ve inşaat malzemeleri sanayisinde yaşanan yavaşlamanın bu yıl erken aşıldığı vurgulanan Türkiye İMSAD İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi’nde, şu bilgiler yer aldı:  

Faaliyetlerde beklentilerin üzerinde bir performans yaşandı

İnşaat malzemeleri sanayisinde faaliyetler, Şubat ayında bir önceki aya göre büyüme gösterdi. Geçmiş yıllardan farklı olarak inşaat faaliyetleri mevsimsellik etkisinden daha önce kurtuldu. Faaliyet endeksi Şubat ayında Ocak ayına göre 1,7 puan arttı. Ayrıca Şubat ayında faaliyet seviyesi geçen yılın Şubat ayının 15,2 puan üzerine çıktı.

İnşaat işleri talebinde erken kuvvetlenme görüldü

Yurtiçi satışlar Şubat ayında önemli ölçüde arttı. İhracatın sıçrama gösterdiği Şubat ayında üretimde de artış gerçekleşti. Cirolar Şubat ayında iç ve dış satışlardaki artışa bağlı olarak büyüdü. Tahsilat hızı ise Şubat ayında sınırlı gerileme göstermeye devam etti. Genel olarak faaliyetler, Şubat ayında beklentilerin üzerinde bir performans gösterdi. Bu performansta iyi hava koşulları da etkili olurken, piyasada inşaat işleri talebinin erken kuvvetlendiği görüldü.

Güven endeksinde sınırlı bir iyileşme gerçekleşti

Şubat ayında faaliyetlerde beklentilerin üzerindeki performansa karşın güven artışı oldukça temkinli bir iyileşme gösterdi. Sektörün kendi dinamikleri iyileşmeyi sürdürürken, sektör dışı riskler güven artışını sınırladı. Oldukça yavaş ve kademeli artış gerçekleşen güven seviyesi bir önceki aya göre 0,3 puan arttı. Böylece güven seviyesi geçen yılın aynı ayının güven seviyesinin ise 4,6 puan üzerinde kaldı.

İhracat pazarlarına yönelik güven, artışına devam etti

Türkiye ekonomisi ile inşaat sektörü ve inşaat malzemeleri sanayisine ilişkin güven Ocak ayından sonra Şubat ayında da durağan kaldı. Yurtiçi pazarlara yönelik güven Şubat ayında durağan gerçekleşirken, ihracat pazarlarına yönelik güven ise artışına devam etti. En yüksek güven artışı yine ihracat pazarlarına yönelik oldu. Güven endeksinde üç ay üst üste yaşanan artış önemli olmakla ve yeni sezon için ümit vermekle birlikte, güvendeki iyileşmenin kırılgan olduğu görüldü.

Yeni mevsim yaklaştıkça beklenti endeksinde artış ivme kazandı

Şubat ayında beklentiler Aralık ve Ocak ayı beklentilerinin üzerinde iyileşme gerçekleştirdi. Ancak beklentilerdeki iyileşme Şubat ayında faaliyetlerde görülen artışa karşın daha temkinli kaldı. Beklenti endeksi Şubat ayında bir önceki aya göre 1,5 puan arttı. Böylece beklenti endeksi geçen yılın aynı dönemine göre 10,7 puan daha yüksek gerçekleşti. Beklentiler geçen yılın üzerinde kalmaya, artarak devam etti.   

Gelecek üç ayın, üretim, yatırım ve istihdam beklentilerinde artış oldu

Türkiye ekonomisine ilişkin beklentilerin durağan kaldığı Şubat ayında, inşaat malzemeleri sanayisine ilişkin beklentiler sınırlı ölçüde arttı. Önümüzdeki üç aya ilişkin alınan yurtiçi siparişler yeniden artışa geçti ve Şubat ayında yine yüksek bir seviyede gerçekleşti.  Yeni sezon yaklaşırken önümüzdeki üç ayın üretim, yatırım ve istihdam beklentilerinde önemli artışlar yaşandı. Beklentilerde kademeli bir iyileşme gerçekleşmekle birlikte sektör dışı riskler nedeniyle oldukça temkinli bir beklenti eğilimi yaşanmaya başlandı.